دانلود آهنگ مرتضی برجسته پاپی سلیمانی

دانلود آهنگ مرتضی برجسته پاپی سلیمانی

Download Music Morteza Barjasteh Papi Soleymani

آهنگ مرتضی برجسته بنام پاپی سلیمانی

خوم کرماشانی خووم کرماشانی

یارم قصری یه یارم قصری یه

دانلود آهنگ مرتضی برجسته پاپی سلیمانی

متن آهنگ پاپی سلیمانی از مرتضی برجسته

خوم کرماشانی خووم کرماشانی

یارم قصری یه یارم قصری یه

خاطر خواهت بیمه خاطر خواهت بیمه

 تقصیرم نییه تقصیرم نییه

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

خووم کرماشانی خووم کرماشانی

یارم قصری یه یارم قصری یه

خاطر خواهت بیمه خاطر خواهت بیمه

 تقصیرم نییه تقصیرم نییه

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

خووم کرماشانی خووم کرماشانی

یارم قصری یه یارم قصری یه

خاطر خواهت بیمه خاطر خواهت بیمه

 تقصیرم نییه تقصیرم نییه

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

ترانه آهنگ پاپی سلیمانی از مرتضی برجسته

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

پاپی سلیمانی پاپی سلیمانی

papi soleymani papi soleymani 

مالم بمانی مالم بمانی

baraye man bemooni baraye man bemooni 

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها