دانلود آهنگ مرتضی برجسته رشیدخان

دانلود آهنگ مرتضی برجسته رشیدخان

Download Music Morteza Barjasteh Rashid Khan

آهنگ مرتضی برجسته بنام رشیدخان

امروز دو روزه للوی فردا سه روزه لو

رشید نیومد للوی دلم میسوزه لو

دانلود آهنگ مرتضی برجسته رشیدخان

متن آهنگ رشیدخان از مرتضی برجسته

امروز دو روزه للوی فردا سه روزه لو

رشید نیومد للوی دلم میسوزه لو

امروز دو روزه للوی فردا سه روزه لو

رشید نیومد للوی دلم میسوزه لو

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

این رخت کیه للوی رخت یارمه لو

میخوام بشویم للوی با آب گلاب لو

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

امروز دو روزه للوی فردا سه روزه لو

رشید نیومد للوی دلم میسوزه لو

امروز دو روزه للوی فردا سه روزه لو

رشید نیومد للوی دلم میسوزه لو

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

این رخت کیه للوی رخت یارمه لو

میخوام بشویم للوی با آب گلاب لو

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

ترانه آهنگ رشیدخان از مرتضی برجسته

این رخت کیه للوی رخت یارمه لو

میخوام بشویم للوی با آب گلاب لو

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

های های رشید خان سردار کل قوچان

hay hay rashid khan sardare kole ghoochan

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها