دانلود آهنگ پویان مختاری جور مو

دانلود آهنگ پویان مختاری جور مو

Download Music Pooyan Mokhtari Joore Ma

آهنگ پویان مختاری بنام جور مو

ارکه جووم درست اصلم هیچ وقت نپرست

نکنم هیچ وقت کاریکه لیشه خوشم نیا ز تکرارو کلیشه

دانلود آهنگ پویان مختاری جور مو

متن آهنگ جور مو از پویان مختاری

ارکه جووم درست اصلم هیچ وقت نپرست

نکنم هیچ وقت کاریکه لیشه خوشم نیا ز تکرارو کلیشه

بینی هنی مه تنم هه رگه غیرت په هرکی وامو چپ که تلیشه

از طرف مو نه از طرف خدا چون هیچی من دلم نه صب تا شو زحمت یه قرونم من جوم نه

روزگار اخوی چه و جونم مو بی دنگ نیبوم تا همنه سر گل بنشونم

همونو که کردن تحقیر مونه فکر کردن مسیر مو تغییر کنه نه!

من رگا مو خین سر دار اسعده ویان نیبو بی دنگ حتی جسدش

ولی تو حزب بادی په بنه وه دو برو بنه باد کو وره؛ آل بورت

که هرجا باد ره اری واس آخرم یه روزی طاعون زنت

جوره مو تو هم یه روز بُری اوفتی فکر پوس پُری

که بگری انتقامته وه زندگی نتری بفهمی مرده ای یا زنده ای گَوو!

حرفی که مدرکس تَیت نه نزن ایچو الکی هم پَیته نظر

هرکاری کنن تا و گل بشینه کشتیات بعدم وِ درو دنگ ادرارن پش تیات

که ها ایما دل سوزتیم سی خوت اگویم گوش مگر اَی بیخود اگویم

هی هه هه ما هم عر عر اگره همنه وا هم در بر

یه روزی ای فکرام تاحالا هم بیوم فکر دام

اَندی هه بیخیال

چپو چم راست نکرده زمونه اگو یو جوونه جاهله ندونه

اگوی الکی وا زمونه کشتی گرم ولی نه مَم یه روزی خوش بی دلم

زندگیم وابیده جوره سریال امرو خوسه بینم صوا تکرار

ای دل اگو برم پی هدفم عقل اگو دی نخونم دی ندونم

اگو بچسب وه کار و پیل ایر اخو اوی نومیه ایل

ولی نه عقل همیشه هم راست نگو عادم اشناسوم آسمون خراش راس کِرد و

من دانشگاه تمام واحدانم وا پیل پاس کردو تراولاس من تو مو جاس ندو

مال خوسه نصف ولیعصر ته تهران خلاصه خیلی داشت ولی تس چه

من ای زمونه فقط خووی مهنه

ترانه آهنگ جور مو از پویان مختاری

ولی نه عقل همیشه هم راست نگو عادم اشناسوم آسمون خراش راس کِرد و

من دانشگاه تمام واحدانم وا پیل پاس کردو تراولاس من تو مو جاس ندو

مال خوسه نصف ولیعصر ته تهران خلاصه خیلی داشت ولی تس چه

من ای زمونه فقط خووی مهنه

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها