عبدالحسین مختاباد

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد خواهم آمد

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد خواهم آمد

Download Music Abdolhosein Mokhtabad Khaham Amad

آهنگ عبدالحسین مختاباد بنام خواهم آمد

خواهم آمد بـا تـرانـه عـاشـقـانـه ای بـر لـب

خواهم آمد چون پرندهای رو به روشنی در شب

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد خواهم آمد

ادامه و دانلود

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد اشک ارغوانی

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد اشک ارغوانی

Download Music Abdolhosein Mokhtabad Ashke Arghavani

آهنگ عبدالحسین مختاباد بنام اشک ارغوانی

چـه مـیریـزد غـمـت در سـاغـر من

که برخیزد دمادم شعله از خاکستـر من

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد اشک ارغوانی

ادامه و دانلود

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد گلبن ناز

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد گلبن ناز

Download Music Abdolhosein Mokhtabad Golbon Naz

آهنگ عبدالحسین مختاباد بنام گلبن ناز

بـهـار هسـتـی ام، شمشاد بـاغـم، نازنینم چلـچراغم

شکوفا کن لب چون غنچهات را تا نگیرد غم سراغم

دانلود آهنگ عبدالحسین مختاباد گلبن ناز

ادامه و دانلود