دانلود آهنگ جدید محمد محبیان مهوش

دانلود آهنگ جدید محمد محبیان مهوش

Download New Music Mohamad Mahwash

آهنگ جدید محمد محبیان بنام مهوش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش

دانلود آهنگ جدید محمد محبیان مهوش

متن آهنگ مهوش از محمد محبیان 

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
bbrd az mn ghrar o taght o hosh bti sngin dl simin bna gosh
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش
ngar chabki shngi klhdar zrifi mhoshi trki ghba posh
اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش
agr posidh grdd astkhoanm ngrdd mhrt az janm framosh
دل و دینم دل و دینم ببردست برو دوشش برو دوشش رو دش
dl o dinm dl o dinm bbrdst bro doshsh bro doshsh ro dsh
ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
bbrd az mn ghrar o taght o hosh bti sngin dl simin bna gosh
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش
ngar chabki shngi klhdar zrifi mhoshi trki ghba posh
ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
bbrd az mn ghrar o taght o hosh bti sngin dl simin bna gosh
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش
ngar chabki shngi klhdar zrifi mhoshi trki ghba posh
ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
bbrd az mn ghrar o taght o hosh bti sngin dl simin bna gosh
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش
ngar chabki shngi klhdar zrifi mhoshi trki ghba posh

ترانه آهنگ مهوش از محمد محبیان 

ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش
z tab atish sodai ashghsh bh san dig roii miznm josh
چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش
cho pirahn shom asodh khatr grsh hmchon ghba girm dr aghosh
ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش
bbrd az mn ghrar o taght o hosh bti sngin dl simin bna gosh
نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش
ngar chabki shngi klhdar zrifi mhoshi trki ghba posh
تمامی آهنگ های

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها